Innovation inom samhällsbyggnadssektorn

Innovationskraften i byggsektorn utvecklas men regelverk och traditioner bromsar

Svensk byggsektor ger sig självt godkänt vad  gäller innovation, men ser sig som sämre än fordons  in dustrin. Det framgår i en undersökning som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst.

Ladda ner rapporten "Innovation inom samhällsbyggnadssektorn" och läs mer.

Länk till rapporten skickas till din e-postadress.