Samverkan inom samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggare behöver bli mer innovativa och en viktig förutsättning för innovation i branschen är samverkan. Undersökningen visar att  en stor majoritet vill utveckla och förstärka den relativt låga graden av samverkan inom samhällsbyggnad.

Ladda ner rapporten "Samverkan inom samhällsbyggnadssektorn" och läs mer.

Länk till rapporten skickas till din e-postadress.