Kolla in nya AMA EL 19

Nu släpps AMA EL 19 med tillhörande råd och anvisningar, RA EL 19. Båda grundligt förnyade för att hålla AMA i takt med tiden. I samband med detta släpps även Mät- och ersättningsregler MER EL 19 som ska användas vid upprättande av mängdförteckningar för elarbeten.
 
Med nya generationen får projektören fler anpassade råd att luta sig mot när projektet ska beskrivas. Entreprenörens intressen är bättre tillgodosedda och beställarens möjligheter att formulera sina krav har ytterligare förbättrats. Innehållet är aktualiserat med avseende på ny teknik, förändringar i standarder, hänvisningar till andra källor och utredarnas egna erfarenheter.

Köp AMA, RA och MER EL 19

AMA EL 19
AMA EL 19
3 320 kr + moms
RA EL 19
RA EL 19
3 320 kr + moms
MER EL 19
MER EL 19
3 320 kr + moms

NYTT FÖR I ÅR – MER EL 19!

Syftet med MER EL:

  • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
  • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar
  • underlätta reglering av utförda arbeten
  • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten

Nyhet

En efterfrågad produkt för AMA EL-familjen och som branschen länge sökt är Mät- och ersättningsregler för elarbeten. En nyhet för i år är därför MER EL 19. Med denna del har även AMA EL-familjen blivit komplett! MER EL 19 gör årets AMA EL 19 till ett unikt släpp då MER-delen aldrig funnits tidigare. MER EL 19 utgör ett stort användningsområde för större infrastrukturprojekt (anläggningsprojekt) och är givetvis anpassad till AMA EL 19.


Du vet väl att AMA även finns online?

Med AMA EL online slipper du oroa dig för att du missar viktiga uppdateringar. Du får automatiskt koll med den senaste generationen (du har naturligtvis även tillgång till alla äldre generationer) av AMA, RA och AMA-nytt samt MER EL 19. Du har den alltid med dig och du kan använda den i alla typer av enheter.


Pris: 4 830 kr/år + moms