Kolla in nya AMA VVS & Kyla 19

Nu släpps AMA VVS & Kyla 19 med tillhörande råd och anvisningar, RA VVS & Kyla 19. Båda grundligt förnyade för att hålla AMA i takt med tiden.

Med nya generationen får projektören fler anpassade råd att luta sig mot när projektet ska beskrivas. Entreprenörens intressen är bättre tillgodosedda och beställarens möjligheter att formulera sina krav har ytterligare förbättrats. Innehållet är aktualiserat med avseende på ny teknik, förändringar i standarder, hänvisningar till andra källor och utredarnas egna erfarenheter.

Köp AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19
AMA VVS & Kyla 19
3 320 kr + moms
RA VVS & Kyla 19
RA VVS & Kyla 19
3 320 kr + moms

Bland nyheterna och förändringarna hittar du bland annat:

  • Ny struktur för kapitel Y vilket bland annat ger ett förnyat arbetssätt för beställning av dokumentation och drift- och underhållsinstruktioner.

  • Cirka hundra ändrade, borttagna eller helt nya koder och rubriker.
  • Texter i AMA är anpassade till standarder och branschstandarder, till exempel nya luftfilterklasser och krav i branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Arbetet bakom kulisserna

Cirka tjugo remissinstanser har tillsammans lämnat synpunkter som har inverkan på koder i såväl AMA som RA-delen. Branschorganisationerna är alltid måna om att svara, men även leverantörer och konsulter har hört av sig. Synpunkterna har utvärderats tillsammans med den grupp specialister från branschen som tidigare varit engagerade i utredningsfasen.


Du vet väl att AMA även finns online?

Med AMA VVS & Kyla online slipper du oroa dig för att du missar viktiga uppdateringar. Du får automatiskt koll med den senaste generationen (du har naturligtvis även tillgång till alla äldre generationer) av AMA, RA och AMA-nytt. Du har den alltid med dig och du kan använda den i alla typer av enheter.

Pris: 4 830 kr/år + moms