AB 04 - Entreprenadkontrakt löpande räkning

Kontraktsformulär som  är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – AB 04.

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt (AB 04) löpande räkning".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.