AB 04 - Entreprenadkontrakt fast pris

Detta kontraktformulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – AB 04.

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt fast pris".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.