ABT 06 - Entreprenadkontrakt fast pris

Kontraktsformuläret är avsett att användas vid totalentreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – ABT 06.

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt (ABT 06) fast pris".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.