ABT 06 - Entreprenadkontrakt löpande räkning

Kontraktsformuläret är avsett att användas vid totalentreprenader till löpande enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – ABT 06. CONSTRUCTION CONTRACT (ABT 06) FIXED PRICE

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt (ABT 06) löpande räknnig".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.