Halvdagskurs – så här används AMA vid upprättandet av tekniska beskrivningar

Många fel och brister i byggprojekt kan undvikas om den tekniska beskrivningen är korrekt utformad. Svensk Byggtjänst bjuder in till en halvdagskurs som ger dig grunderna till att lyckas med det. 

Så här bör en teknisk beskrivning utformas
I Sverige finns sedan länge en praxis att upprätta tekniska beskrivningar med hjälp av AMA, Allmän Material- och arbetsbeskrivning. På kursen berättar Martin Brunnkvist och Per Andersson från Svensk Byggtjänst hur en teknisk beskrivning bör upprättas och vara utformad enligt AMA.
 
Innehåll
  • Förfrågningsunderlagets uppbyggnad och roll i byggprocessen
  • Vad är en teknisk beskrivning och dess roll?
  • AMAs betydelse
  • AMA-familjens olika delar, uppbyggnad och hur de används
  • AMA kopplat till en teknisk beskrivning
  • Administrativa föreskrifter
  • Läsa och upprätta tekniska beskrivningar
För vem?
Kursen vänder sig främst till dig som är teknisk konsult men även till dig som är entreprenör, förvaltare eller som arbetar med tekniska beskrivningar. Du behöver inga förkunskaper då innehållet riktar sig till dig som är relativt ny i rollen att arbeta med beskrivningar, men även till dig som är mer erfaren och behöver friska upp dina kunskaper. 
 
Tid och plats
Kl 09.00–13.00, registrering från 08.30
FULLSATT! Stockholm 8 oktober, Radison Blue Royal Viking, Vasagatan 1
 
Pris
4 995 kr + moms per person. Förmiddagsfika, lunchsmörgås och kursdokumentation ingår i kursavgiften.
 
Kursdokumentation:
Du som deltagare får en digital och utskriven utförlig dokumentation, samt Beskrivningshandboken. Utgåva 4.

 
Anmälan 10 oktober
 
Anmälan Karlstad 17 oktober

För frågor eller mer information – kontakta oss gärna!
 
Varmt välkommen!
Per Andersson och Martin Brunnkvist
 
Per Andersson och Martin Brunnkvist