5 tips hur du kommer igång med AMA

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten i byggsverige. AMA är framtagen av branschen och bygger på ”best practice”.

I AMA finns tusentals beskrivningar av beprövade lösningar av utförande och materialval för exempelvis Anläggning, Hus, EL, VVS och Kyl.

För att se till att du kommer igång på bästa sätt har vi sammanställt en guide som du kan ladda ner genom att fylla i formuläret på sidan.

Länk till guiden skickas till din e-postadress.