27 sätt att ventilera en lokal

En kartläggning av innovativa ventilationssystem lyfter fram teknik om allt från modellbaserad styrning till att använda växter för att rena rumsluften. Syftet är att snabba på utvecklingen av nya lösningar.

Rapporten har tagits fram i ett projekt inom Belok, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler, och innehåller en översiktlig sammanställning av innovativa lösningar, produkter och koncept som finns inom ventilationsområdet.

Du kan ladda ner Beloks rapport genom att fylla i formuläret på sidan.

Länk till rapporten skickas till din e-postadress.