”LIVE i Malmö”
Digitalt byggande – i verkligheten


Datum: 28 april 2020
Tid: 10.30-12.00
Plats: Malmö stad, Henrik Smithsgatan 13, Malmö.
  
Vi vill ge dig en överblick över de vanligaste öppna dataformaten inom bygg- och anläggningsbranschen, och även komma in på länkad data och semantisk webb. Vi kommer att titta närmare på varför informationen i BIM-modellen nu är mer intressant än geometrin som tidigare stod i fokus i modellen.

Data har blivit världens viktigaste tillgång och flera öppna format används inom bygg- och anläggningsbranschen. Traditionellt har IFC-formatet närmast varit synonymt med termen öppna dataformat inom byggbranschen, det som brukar kallas för OpenBIM. Anläggningsbranschen präglas av långsträckta infrastrukturprojekt. När man nu verkligen har börjat basera sin produktion på BIM-modeller, har det införts olika öppna dataformat bland annat från kartindustrin. Under senare år har även länkad data och semantisk webb introducerats i bygg- och anläggningsbranschen.
 
Informationen i BIM-modellen ”I:et i BIM” har nu ett större intresse än geometrin som tidigare stod i fokus. Vad är skillnaden? Med detta kommer också frågor kring vilka egenskaper och vilken information som ska rymmas i objekten, egenskaper, metadata och klassifikation.

Vad är CoClass ur ett branschperspektiv?

Vi avslutar med en paneldiskussion.
  
Varmt välkommen!
 

 
Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.


Anmälan

Mikael Malmkvist
Svensk Byggtjänst

Johnny Jensen
Trimble


sb-logo318.pngtrimble-logo.pngBIM-utan-Sweden.png

Eventet äger rum i samband med