Vad innebär den nya kameraövervakningslagen?

Den gamla kameraövervakningslag ersattes av en ny kamerabevakningslag som är anpassad till kommande EU-reglering inom dataskydd. Den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti 2018. En skillnad innebär att fler slipper tillstånds-kravet och att det blir lättare för till exempel polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning.
 
Ladda ner guiden "Vad innebär den nya kameraövervakningslagen?" och läs mer.

Länk till guiden skickas till din e-postadress.