Vågar fastighetsägare satsa på solenergi?

Hur sänker vi barriärerna så fler fastighetsägare vågar satsa på solenergi- och solavskärmningslösningar för fasader?
 
Ladda ner guiden "Vågar fastighetsägare satsa på solenergi?" och läs mer.

Länk till guiden skickas till din e-postadress.