MOTIV MER - ny utgåva!

Första utgåvan gavs ut 2014 och gjorde stor succé!
Nu är det dags igen!

Beställ Mät- och ersättningsregler (MER)

mer-anl-jpg.png
MER Anläggning 17
3 320 kr + moms
mer-hus1.png
MER Hus 18
3 320 kr + moms

” Den första utgåvan av Motiv MER fick ett starkt, positivt gensvar och har fått en status i branschen eftersom den ofta refereras till i olika sammanhang.”

/Mats Werner, huvudförfattare Motiv MER

Motivet till Motiv

Syfte

Syftet med Motiv MER är att förmedla en mer utvecklande bakgrund och tolkning till de ganska kortfattade regler som finns i MER-publikationernna.

Målsättning

Målsättningen är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed minska risken för tvister.
  
Motiv MER finns även som e-bok och är också tillgänglig i online-tjänsten (kräver AMA Premium).

Innehåll nya utgåvan:

  • Nytt avsnitt angående Begreppsbestämningar.
  • Nytt avsnitt som kortfattat belyser större ändringar i MER Anläggning 17 gentemot MER Anläggning 13.
  • Uppdaterad med förändringar från MER Anläggning 17 liksom MER Hus 14 respektive MER Hus 18.
  • Nya figurer avseende mät- och ersättningsregler för olika koder är i stort sett genomgående hämtade från MER Anläggning 17 mot tidigare från MER Anläggning 13.
  • Bakom texterna står AB Svensk Byggtjänst med författarna Thomas Lindqvist, Jan Johansson, Mats Werner och Anders Wimert. De har alla en gedigen bakgrund inom branschen med såväl upprättande av handlingar som utformning av regelverk samt användning och tolkning av desamma under entreprenadskedet.