Heldagskurs – Så byggdes staden och husen

Vilka idéer och ideal är det som skapat stadens karakteristiska bostadsmiljöer under olika epoker?
Hur har husen konstruerats under olika tider, och hur har de påverkat husens arkitektoniska utformning?
Det här och en rad andra frågor får du svar på om du går vår intressanta kurs Så byggdes staden och husen.
 
Arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen som tilldelades Sveriges Arkitekters kritikerpris 2016, har tagit fram en heldagskurs för dig som är arkitekt, konstruktör, brandingenjör, förvaltare, eller bara är allmänt intresserad av husens och städernas utveckling genom de olika tidsepokerna.
Den teoretiska delen av kursen omsätts praktiskt med en lärande stadspromenad på Kungsholmen.
 
Tid och plats:
När: Stockholm 20 september och 27 september kl. 09.00 – 16.30. Registrering från 08.30
Var: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
 
Kursdokumentation:
Välj mellan någon av böckerna Så byggdes staden eller Så byggdes husen, i samband med att du anmäler dig till kursen.

Pris:
5 900 kr + moms per person. Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagskaffe och kursdokumentation ingår i kursavgiften.
 
Om kursen
Kursledarna går igenom och förklarar vilka idéer och ideal är det som skapat stadens karakteristiska bostadsmiljöer under olika epoker. Hur har husen konstruerats under olika tider, och hur har de påverkat husens arkitektoniska utformning.
 
För dig som projekterar eller genomför om- eller tillbyggnad är det avgörande att känna till husets konstruktion och uppbyggnad.
 
Målsättningen är att du som kursdeltagare ska få en bred översikt och grundläggande kunskap i att förstå den byggda omgivningen. Du kommer kunna avläsa stadsplanemönster och arkitekturstil, samt få en förståelse för hur hus från olika epoker är konstruerade och dess olika egenskaper. 

För frågor eller mer information – kontakta Helen Strandgren,
 
Om kursledarna
 
Om kursledarnaCecilia Björk och laila Reppen
 
Cecilia Björk är arkitekt SAR/MSA, med egenverksamhet. Hon har tidigare arbetat på Stockholms stadsbyggnadskontor och har en gedigen erfarenhet av arkitektur och samhällsplanering. Cecilia har tillsammans med kollegan Laila Reppen skrivit och illustrerat flertal böcker med syfte att öka intresset för arkitektur och att ge verktyg att läsa stadens uppbyggnad och dess årsringar.
 
Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA. Och har bland annat arbetat på Stockholms stadsbyggnadskontor. Idag bedriver hon egen verksamhet och undervisar inom arkitektur och samhällsplanering. Laila har tillsammansmed kollegan Cecilia Björk och andra skrivit och illustrerat flera uppskattade böcker om bostadshusens arkitektur.
 
Cecilia och Laila tilldelades 2016 Sverige Arkitekters Kritikerpris med motiveringen ”…två arkitekter och författare för deras mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.”
 
 
Anmälan Stockholm 20 september
 
Anmälan Stockholm 27 september