AMA Anläggning 17
– ett spännande gräv

Nu är den här – den nya utgåvan av AMA Anläggning. Beställ ditt exemplar idag.
 
3 170 kr + moms

RA Anläggning 17
RA Anläggning 17
3 170 kr + moms
MER Anläggning 17
MER Anläggning 17
3 170 kr + moms

Äntligen ser vi ljuset i tunneln

AMA Anläggning – referensverket för tekniska beskrivningar inom anläggningsarbeten uppdateras var tredje år.
 
I den här utgåvan har vi gjort omfattande förbättringar.
  • Helt nya avsnitt med nya koder, rubriker och figurer för plåtbeklädnad av träbroar.

  • MER:s regelverk är uppdaterat och förtydligat.
  • Området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbestämningar och uppdaterade krav- och rådstexter.

  • Fler råd har lagts till RA- Råd och Anvisningar- med anvisningar om vilka koder och rubriker som olika arbeten ska beskrivas under.

  • Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Du vet väl att AMA även finns online?

Med AMA Anläggning online får du automatiskt tillgång till den senaste generationen (du har naturligtvis även tillgång till alla äldre generationer) av AMA, MER, RA och AMA-nytt.

Du har den alltid med dig och kan använda den i mobilen, surfplattan och datorn.