AMA Anläggning 17
– ett spännande gräv

Nu är den här – den nya utgåvan av AMA Anläggning. Beställ ditt exemplar idag.
 
3 170 kr + moms

RA Anläggning 17
RA Anläggning 17
3 170 kr + moms
MER Anläggning 17
MER Anläggning 17
3 170 kr + moms

Äntligen ser vi ljuset i tunneln

AMA Anläggning – referensverket för tekniska beskrivningar inom anläggningsarbeten uppdateras var tredje år.
 
I den här utgåvan har vi gjort omfattande förbättringar.
  • Helt nya avsnitt med nya koder, rubriker och figurer för plåtbeklädnad av träbroar.

  • MER:s regelverk är uppdaterat och förtydligat.
  • Området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbestämningar och uppdaterade krav- och rådstexter.

  • Fler råd har lagts till RA- Råd och Anvisningar- med anvisningar om vilka koder och rubriker som olika arbeten ska beskrivas under.

  • Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.