Heldagskurs i Solenergi – solel och solvärme

Intresset för solel har ökat dramatiskt under de senaste åren och marknaden växer kraftigt. Med allt lägre priser och statsfinansierat investeringsstöd för solel är de ekonomiska förutsättningarna mycket bra. Idag går det att se stora lönsamheter i att investera i solenergi.
 
Kursinnehållet blandar solvärme och solel vilket är unikt. Kursdeltagarna får en god inblick i solenergins olika tillämpningsformer och hur nya bostadsområden kan minimera sin energianvändning med hjälp av solenergi. Kursen är praktiskt inriktad i syfte att ge kursdeltagarna värdefulla tips kring tekniken och inför en investering.
 
Därför är vi glada att kunna erbjuda denna heldagskurs med en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet. 

Innehåll
  • Introduktion – marknaden för solel och solvärme, i Sverige och internationellt
  • Olika användningsområden av solenergi (passiv solvärme, termisk solvärme, luftburen solvärme, solvärme för utomhusbassänger och solkyla)
  • När passar solel och när passar solvärme
  • Möjligheter att bygga plusenergihus med solenergi (småhus och flerbostadshus)
  • Genomgång av solvärmens förutsättningar (Teknik system dimensionering tillämpning – ekonomi)
  • Genomgång av solelens förutsättningar (Teknik system dimensionering tillämpning – ekonomi).

Kursledare
: Lars Andrén

Kursdokumentation:
Boken Solenergi Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Boken ingår i kursen.

Kursdatum:
Stockholm 4 februari 2020, Konferensanläggning 7A, Norrtullsgatan 6
 
Tid: Kl 09.00-16.00, registrering från 08.30

Pris: 6 900 kr + moms per person inklusive förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt kursdokumentation.
 
 
Anmälan Stockholm 4 februari 2020Kursinformation och anmälan

Vad får jag lära mig:

Du som kursdeltagarna kommer få lära dig att identifiera när solel respektive solvärme passar bäst, hur systemen fungerar och dimensioneras, integreras och kan samverka samt aktuella styrmedel (subventioner, skatter med mera) och andra regelverk kring säkerhet och mycket, mycket mer. 
 

Kursens mål:

Målet med kursen är att öka din förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst och hur respektive teknikområde dimensioneras och används på ett optimalt sätt. Deltagarna får en rad nyckeltal kring solinstrålning, dimensionering och lönsamhetsberäkning.

Vem passar kursen för:

Kursen riktar sig till dig som arbetar som fastighetsansvarig, energicontroller, miljö- och hållbarhetschef, fastighetsförvaltare, konsult eller arkitekt. Även du som endast är nyfiken på den framtida tekniken är välkommen som deltagare. Kursen är allmänt inriktad och kräver ingen förkunskap.
 

Frågor om kursen

Kontakta Martin Brunnkvist
Utbildningssamordnare, Svensk Byggtjänst

    Om Lars Andrén

lars-andren-600.jpg

Lars Andrén började arbeta med solenergi under tidigt 1980-tal. Sedan 1995 har Lars rest land och rike runt och pratat solenergi och är en av landets mest anlitade föredragshållare på temat förnybar energi och energieffektivt byggande. Under åren 1995 - 2015 var Lars Andrén ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi. Lars har skrivit ett flertal böcker på temat solenergi och energieffektivt byggande. Han också undervisat på en rad högskolor runt om i Sverige.
blank-grenn-600.jpg