Har du koll på husens arkitektur och konstruktion?

Vilka idéer och ideal är det som skapat stadens karakteristiska bostadsmiljöer under olika epoker?
Hur har husen konstruerats mellan åren 1880–2000, och hur har de påverkat husens arkitektoniska utformning?
Det här och en rad andra frågor får du svar på om du går på våra högintressanta kurser. 
 


Halvdagskurs 1 – Stadens årsringar och husens arkitektur
Kursen behandlar hur staden vuxit fram med olika stadsplaneringsideal. Från det slutna kvarteret till storstadens satellitförort. Decennium för decennium visas hur husens fasadarkitektur förändrats i takt med tidsandan – från 1880-talets rikt dekorerade fasader till dagens återhållsamma fasadutformning.
Som kurslitteratur ingår boken ”Så byggdes staden”.

Kursen vänder sig främst till:
 • Stadsplanerare
 • Bostadsutvecklare
 • Arkitekter
 • Projektörer
 • Tekniska konsulter
 • Entreprenörer
 
Tid och plats
Stockholm: 25 april kl. 8.30 – 12.30, Konferens 7A, Norrtullsgatan 6
Göteborg: 8 maj kl. 8.30 – 12.30, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Kursdokumentation:
Boken "Så byggdes staden, utgåva 4".

Pris: 3 900 kr + moms per person. Förmiddagsfika, lunchsmörgås och kursdokumentation ingår i kursavgiften.
 
Anmälan Stockholm 25 april
 
Anmälan Göteborg 8 maj
 

  
Halvdagskurs 2 – Husens konstruktion och arkitektur
För dig som projekterar eller genomför en om- eller tillbyggnad är det avgörande att känna till husets konstruktion och uppbyggnad när det gäller t.ex. takkonstruktion, takfot, vindsbjälklag, våningsbjälklag, fönster, bottenbjälklag och grundläggning. Planerat underhåll och förvaltning kräver också goda kunskaper om den aktuella fastighetens tidstypiska konstruktion.

Kursen beskriver och förklarar hur husen konstruerats mellan åren 1880–2000, samt visar på sambandet mellan husens konstruktiva uppbyggnad och dess arkitektoniska utformning. Som kurslitteratur ingår boken ”Så byggdes husen 1880-2000”.

Kursen vänder sig främst till:
 • Konstruktörer
 • Projektörer
 • Byggentreprenörer
 • Brandingenjörer
 • Fastighetsförvaltare
 • Bygglovshandläggare

Tid och plats
Stockholm: 26 april kl. 8.30 – 12.30, Konferens 7A, Norrtullsgatan 6
Göteborg: 9 maj kl. 8.30 – 12.30, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Kursdokumentation: 
Boken ”Så byggdes husen 1880 – 2000”

Pris: 3 900 kr + moms per person. Förmiddagsfika, lunchsmörgås och kursdokumentation ingår i kursavgiften.
 
Anmälan Stockholm 26 april
 
Anmälan Göteborg 8 maj
 Svårt att välja?
Anmäl dig till bägge kurserna via länken nedan. 
 
Anmälan Stockholm 25 och 26 april
 
Anmälan Göteborg 8 och 9 majmaj
  


Om kursledarna
 
Om kursledarnaCecilia Björk och laila Reppen
 
Cecilia Björk är arkitekt SAR/MSA, med egen verksamhet. Hon har tidigare arbetat på Stockholms stadsbyggnadskontor och har en gedigen erfarenhet av arkitektur och samhällsplanering. Cecilia har tillsammans med Laila Reppen och andra skrivit och illustrerat uppskattade böcker om arkitektur.
 
Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA. Och har bland annat arbetat på Stockholms stadsbyggnadskontor. Idag bedriver hon egen verksamhet och undervisar inom arkitektur och samhällsplanering. Laila har tillsammans med Cecilia Björk och andra skrivit och illustrerat uppskattade böcker om arkitektur.
 
Cecilia och Laila tilldelades 2016 Sveriges Arkitekters Kritikerpris med motiveringen ”…två arkitekter och författare för deras mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.”