AMA VVS & Kyla 19

Med AMA VVS & Kyla online slipper du oroa dig för att du missar viktiga uppdateringar. Du får automatiskt koll med den senaste generationen (du har naturligtvis även tillgång till alla äldre generationer) av AMA, RA och AMA-nytt. Du har den alltid med dig och du kan använda den i alla typer av enheter.


Pris: 4 930 kr/år + moms

Köp AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19
AMA VVS & Kyla 19
3 390 kr + moms
RA VVS & Kyla 19
RA VVS & Kyla 19
3 390 kr + moms

Bland nyheterna och förändringarna hittar du bland annat:

  • Ny struktur för kapitel Y vilket bland annat ger ett förnyat arbetssätt för beställning av dokumentation och drift- och underhållsinstruktioner.

  • Cirka hundra ändrade, borttagna eller helt nya koder och rubriker.
  • Texter i AMA är anpassade till standarder och branschstandarder, till exempel nya luftfilterklasser och krav i branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Arbetet bakom kulisserna

Cirka tjugo remissinstanser har tillsammans lämnat synpunkter som har inverkan på koder i såväl AMA som RA-delen. Branschorganisationerna är alltid måna om att svara, men även leverantörer och konsulter har hört av sig. Synpunkterna har utvärderats tillsammans med den grupp specialister från branschen som tidigare varit engagerade i utredningsfasen.


Boktips

Installationskonsultens uppdrag

Teknikhandboken VVS 2019

545 kr + moms
Installationskonsultens uppdrag

Ventilation
BVL 7

495 kr + moms
Installationskonsultens uppdrag

Konsultuppdrag
VVS

295 kr + moms