AB 04 - Entreprenadkontrakt löpande räkning (in english)

Engelsk översättning av kontraktsformuläret som  är avsett att användas vid utförandeentreprenader till löpande enligt General Conditions of Contract – AB 04. (CONSTRUCTION CONTRACT (AB 04) COST PLUS OVERHEADS AND PROFIT).  

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt (AB 04) löpande räkning" - in english.

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.