ABT 06 - Entreprenadkontrakt löpande räkning - engelsk version

Kontraktsformuläret är avsett att användas vid totalentreprenader vid löpande räkning enligt General Conditions of Contract for Design and Construct Contracts for Building, Civil Engineering and Installation Works – ABT 06.

Ladda ner formuläret "Entreprenadkontrakt (ABT 06) fast pris, engelsk version".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.