ABK 09 - Konsultkontrakt

Kontraktsformuläret, engelsk version, är avsett att användas vid konsultuppdrag till löpande enligt General Conditions of Contract for Consulting Agreements for Architectural and Engineering Assignments for the Year 2009 – ABK 09.
Ladda ner formuläret "Konsultkontrakt (ABK 09) engelsk version". CONSULTANT CONTRACT (ABK 09).

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.