Guiden för dig som arbetar med fastigheter

Med hjälp av CoClass säkerställs kvaliteten på informationen genom hela byggprocessen och bidrar till en effektivare förvaltning för slutanvändaren.

Ladda ner guiden "CoClass - allt bygger på gemensam dokumentation" och läs mer.

Länk till guiden skickas till din e-postadress.