Nya AMA Funktion

Svensk Byggtjänst gör just nu en storsatsning på att utveckla en helt ny AMA-produkt, AMA Funktion. AMA Funktion är ett nytt hjälpmedel för beställare/byggherrar som vill upphandla totalentreprenader med en tyngdpunkt på funktionskrav. Svensk Byggtjänst gör samtidigt en storsatsning för att digitalisera beskrivningstekniken. AMA Funktion kommer att lanseras i december 2020 tillsammans med ett nytt avancerat IT-stöd.

Vill du vara vår testpilot?
Vi söker nu kommuner och offentliga/privata beställare som är i färd med att upphandla förskola, äldreboende eller flerbostadshus på totalentreprenad. Ni kommer ingå i arbetet som piloter i projekt AMA Funktion under hösten 2020. Syftet med piloten är att testa och få feedback på verktyget innan lansering av samtliga aktörer som normalt deltar i ett upphandlingsförfarande. Så ta chansen att vara med och påverka utformningen av ett nytt och efterfrågat verktyg!

Intresserad? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
 

 

Jag vill veta mer - kontakta mig!

Det här är AMA
AMA-systemet har funnits i Sverige sedan 1950-talet och är ett mycket uppskattat och välkänt verktyg i branschen som används vid praktiskt taget alla professionella utförandeentreprenader inom anläggning, bygg, och installation. AMA fungerar som ett referensverk (undantag för AMA Funktion) vid upprättandet av föreskrifter och beskrivningar som tillsammans med ritningar och andra dokument utgör underlag för både anbudsgivning och den påföljande byggfasen. AMA finns för flera olika fackområden.