BSAB nyttjanderättsavtal

Vill du ha BSAB Nyttjanderättsavtal?

För de aktörer som vill använda BSAB i syfte att strukturera information i system, applikationer eller produkter krävs att de tecknar ett Nyttjanderättsavtal BSAB med Svensk Byggtjänst. Exempel på tillämpningar där BSAB kan bidra till en bra och för branschen känd struktur är i CAD-verktyg och kalkylprogramvaror.

Nyttjanderättsavtalet ger dig tillgång att ladda ned BSAB tabeller från BSAB webbtjänst och dessa får sedan integreras i det eller de program, produkter eller applikationer som önskas. Nyttjanderättsavtal tecknas antingen för kommersiella eller för icke-kommersiella tillämpningar.

Nyttjanderättshavaren åläggs att erlägga en årlig avgift för nyttjanderätten till Svensk Byggtjänst.

Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal!