Bygginfo besök - erfarenhet och arbetssätt ger tryggheten

Varje kvartal tar vi möten med tusentals personer i byggbranschen och i det mötet får vi en unik förståelse för era kunskapsbehov
 
Med den samlade erfarenheten samt ett brett och upparbetat kunskapsnätverk bevakar vi alla relevanta informationskällor, analyserar dom och skapar ett kundanpassat budskap.
 
Vi arbetar i samverkan med till exempel redaktionerna för AMA och Omvärldsbevakning.
 
Fyra gånger per år genomför vi två veckors internutbildning för att bygga på våra kunskaper.

Jag vill veta mer – kontakta mig om ett möte med Bygginfo