CoClass användardag 24 november 2020

Tid: Kl 13-16
Plats: Webbinar

Ett tillfälle för dig som är nyfiken och vill veta mer om vad som är på gång kring CoClass!

Syftet är:

  • att informera om det gångna året och att berätta om vad som på gång framöver.
  • att fånga upp erfarenheter och synpunkter från användare.
  • att presentera goda exempel av användare och mjukvaruleverantörer från året som gått.


Användardagen är kostnadsfri.

 


  


 

Anmälan webbinarium

CoClass användardag
 Välkomna!
 

Mikael Malmqvist
Chef CoClass
Svensk Byggtjänst

Klas Eckerberg
Systematikansvarig CoClass
Svensk Byggtjänst

  
 

Susann Kärnek
Redaktör CoClass
Svensk Byggtjänst