CoClass Användardag 2021

CoClass användardag

23 november 2021 kl 13-15

Ett tillfälle för dig som är nyfiken och vill veta mer om vad som är på gång kring CoClass!!

Syftet är:
  • att informera om det gångna året och att berätta om vad som på gång framöver.
  • att fånga upp erfarenheter och synpunkter från användare.
  • att presentera goda exempel av användare och mjukvaruleverantörer från året som gått.
Användardagen är kostnadsfri.

Anmäl dig här