Svensk Byggtjänst | Trimble

Level of information need -
New european standard EN 17412-1

Datum: 23 oktober 2020
Tid: 10.00-10.30
Plats: Webinar
  
Det finns många metoder för att beskriva digitala leveranser av information, ofta med akronymen LOD (Level of Detail). Nu finns en ny europeisk standard som ger ramverket för beskrivning av informationsmängder. Gunnar Friborg på danska Molio är en av hjärnorna bakom standarden. Klas Eckerberg arbetar tillsammans med många andra i projektet “Nationella riktlinjer - Livscykelinformation för byggd miljö” med att ta fram svenska anvisningar, som ska baseras på den kommande Del 2 av standarden.

Webbinariet hålls på engelska, frågor kan ställas på skandinaviska.

In English

Sign up for our webinar series that we do together with Trimble! In the next section, we raise the issue of digital deliveries of information.
This episode, on October 23, is held in English.
We hope that you want to participate and ask wise questions!

Take part in how CoClass can help you in your everyday life.
 
There are many methods to describe digital deliveries of information, often with the acronym LOD (Level of Detail). There is now a new European standard that provides the framework for describing amounts of information. Gunnar Friborg at Danish Molio is one of the brains behind the standard. Klas Eckerberg is working together with many others in the project “National guidelines - Life cycle information for the built environment” to produce Swedish instructions, which will be based on the forthcoming Part 2 of the standard.
  
The webinar will be held in English. Questions can also be asked in Scandinavian.
  
Webbinariet arrangeras av Trimble Solutions Gothenburg AB och AB Svensk Byggtjänst. Vid anmälan via webbformulär godkänner du respektive bolags integritetspolicy knutet till deras produkter och tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från utskick.

Anmälan

Talare

Gunnar-Friborg300x600.png

Gunnar Friborg
Molio A/S

Klas-Eckerberg300x600.png

Klas Eckerberg
Svensk Byggtjänst