Svensk Byggtjänst

Verifiering och implementation av IFC 4.3

Datum: 13 november 2020
Tid: 10.00-10.30
Plats: Webinar
  
Trafikverket har aktivt medverkat i utvecklandet av IFC Infra under flera år. Standarden ses som en av förutsättningarna för att kunna få enhetliga och standardiserade informationsleveranser från de 2 000 byggprojekt som pågår hos Trafikverket.
Med IFC för Infra får Trafikverket förutsättningar för att driva digitaliseringen ytterligare ett steg och se till att objektorienterade modeller kan användas i anläggningens och informationens hela livscykel.

Utvecklingen av IFC infra är nu klar men innan den publiceras som IFC4.3 fastställd standard genomgår den en omfattande testning för att säkerställa att den uppfyller definierade behov och att den inte innehåller några fel.

Karin Anderson presenterar hur arbetet inom buildingSMART International är organiserat och Jan-Erik Hoel visar hur det kommer implementeras i mjukvara.

Webbinariet arrangeras av Trimble Solutions Gothenburg AB och AB Svensk Byggtjänst. Vid anmälan via webbformulär godkänner du respektive bolags integritetspolicy knutet till deras produkter och tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från utskick.

Anmälan

Talare

karin-andersson-600x300.png
Karin Anderson
Trafikverket

jan-eri-hoel300x600.png

Jan Erik Hoel
Trimble

susanne-nelleman300x600.png

Susanne Nellemann Ek
BIM Alliance