Digitalt byggande i verkligheten

Digitalt byggande - i verkligheten

Att digitalisera en arbetsprocess är en stark trend inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringstrenden går fram i full fart och i takt med det blir data den nya valutan. Att skapa en byggbar modell handlar till stor del om att få ut projekterad data till bygget. För att det i praktiken ska fungera är det viktigt att redan från början skapa ordning och reda i både stora och små projekt.
 
Vi tycker att klassifikation är en självklar del för att strukturera och möjliggöra arbetet. Därför vill vi på Svensk Byggtjänst och Trimble gärna dela med oss av våra gemensamma erfarenheter under en serie webbinarier.


Välkommen till våra webbinarier!
 

Inspelade webbinarier

2021

2021-03-19
SMIL: Gemensamma riktlinjer för digital modellering av infrastruktur?

2021-04-23
Från anläggningsmodell direkt till VA-beställning


2021-05-28
Effektivare projekt med Virtual Design and Construction (VDC)

 
2021-09-08
Klimatneutralt byggande 

HÖSTEN 2020

2020-09-30
Ny Europastandard för datamallar för byggobjekt
 
2020-10-23
Level of information need - New european standard EN 17412-1
 
2020-11-13
Verifiering och implementation av IFC 4.3

2020-12-04
Innovativ, praktisk användning av CoClass hos Nye Veier Trøndelag

 

VÅREN 2020

2020-03-06
OpenBIM - vikten av öppna dataformat
   
2020-03-20
Klassifikation och användningsområden
 
 2020-03-27
Vad är CoClass?


2020-04-20
Hur implementerar jag CoClass?

 2020-04-28
Information - I:et i BIM

2020-05-28
Vägen till ett gemensamt språk

 

sb-transp-logo.pngtrimble-transp-logo.png

Svensk Byggtjänst och CoClass

Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag som ägs av branschen. I över åttio år har vi varit ett kunskapsnav i byggrelaterade frågor. Vi är ett aktiebolag och ägs av ett 30-tal organisationer som representerar hela byggbranschen och hela byggprocessen. Vårt uppdrag är att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en effektivare byggprocess.
 
CoClass är den svenska tillämpningen och utökningen av internationell standard för klassifikation av byggd miljö. Det är utvecklat för att stödja digital hantering av information genom hela livscykeln; kravställning, projektering, byggande, drift, underhåll och avveckling. CoClass är framtaget i ett tvåårigt branschprojekt. Brister inom kommunikation, analoga processer, unika sätt att klassificera sina tillgångar och avsaknad av öppna standarder hade identifierats.
 
Syftet med CoClass är att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk med samma begrepp och terminologi i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Om CoClass används av samtliga aktörer i branschen skulle varje överlämnad byggnad och anläggning vara redo för digital förvaltning. Vi tror att du är intresserad av att veta hur CoClass kan hjälpa dig i din vardag.
 
För mer information>>

Trimble och CoClass

Trimble’s har sedan 1978 utvecklat lösningar som knyter samman den digitala och den fysiska världen. Med tjänster, hårdvara och mjukvara i världsklass har flera miljontals kunder fått förbättrad effektivitet, kvalitet och produktivitet.

Med en helt modellbaserad projekterings- och byggprocess, kan alla aktörer i projektet ta del av riktig BIM (Building Information Modelling) i realtid.
En viktig del i digitaliseringspusslet är ett gemensamt språk och i Sverige har branschen tillsammans arbetat fram CoClass som ett gemensamt klassificeringssystem inom samhällsbyggnad.

Trimble vill underlätta insteget och skapa en mer automatiserad process för att klassificera. En del i detta är att kunna samverka med andra system och aktörer och därför har Trimble varit med och tagit fram riktlinjer för implementering av CoClass. Tanken är att dessa riktlinjer ska hjälpa alla mjukvaruutvecklare i branschen att implementera CoClass på ett enhetligt sätt. Projektet "Projektet Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror" avslutades i oktober 2019 och rapporten finns tillgänglig för vidare fördjupning.
 
För mer information>>