Göra en beskrivning enligt AMA

Hur gör jag en teknisk beskrivning

Den eller de personer som ska upprätta beskrivningen behöver förutom teknisk kunskap inom fackområdet och projektet även ha god kännedom om AMA och de regler som gäller. De behöver även ha tillgång till fackområdets och övriga projekthandlingar samt aktuell varuinformation.

I den här guiden ger vi stöd och tips till dig som precis fått uppdraget att skriva en teknisk beskrivning.


Ladda ner  "Hur gör jag en teknisk beskrivning?" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.