Digitaliseringsnivån i byggsektorn

Digitaliseringen i den svenska byggsektorn har varit låg jämfört med många andra branscher. Men de närmaste åren accelererar utvecklingen.  Det är det negativa och det positiva beskedet i den undersökning som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst under januari och februari 2017.

Undersökningen baseras på intervjuer med 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag. Urvalet är representativt gällande geografisk spridning och företagsstorlek på den svenska marknaden.

Du kan ladda ner rapporten "Byggbranschen och digitalisering genom att fylla i formuläret på sidan.

Länk till rapporten skickas till din e-postadress.