Vad är Allmänna bestämmelser?

Byggbranschen är en stor och komplex bransch. Branschen har inga lagstadgade avtal utan istället branschöverenskommelser, så kallade Allmänna Bestämmelser. Svensk Byggtjänst reder ut skillnaden mellan AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Ladda ner guiden "Vad är allmänna bestämmelser" och läs mer.

Länk till guiden skickas till din e-postadress.