Whitepaper: AMA Funktion

Hur ska jag upphandla med funktionskrav?

AMA Funktion bidrar till ett helt nytt arbetssätt i Byggprocessen – med strukturerad kravhantering i en kravdatabas. AMA Funktion kommer att bli en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Ladda ner  "Hur ska jag upphandla med funktionskrav?" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.