Whitepaper: AMA Funktion

Hur ska jag upphandla med funktionskrav?

Inom kort lanserar vi den första versionen av det vi kallar
AMA Funktion. Tanken är att den ska bidra till att införa ett helt nytt
arbetssätt i byggprocessen – med strukturerad kravhantering
i en kravdatabas. AMA Funktion kommer att bli en viktig del
i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.
 
Ladda ner  "Hur ska jag upphandla med funktionskrav?" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.