Varför är det viktigt med AMA?

Varför är AMA viktig?

Det är en stor fördel att använda AMA under byggprocessen. De administrativa föreskrifterna och
den tekniska beskrivningen är en del av de handlingar som ligger till grund för upphandling och
produktion av olika byggprojekt.

I den här korta guiden får du argument kring varför AMA ger trygghet och skapar långsiktiga besparingar.

Ladda ner  "Varför är AMA viktig?" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.