CoClass användardag 26 november 2019

Tid: Kl 13-17
Plats: Konferens 7A, lokal Tor 1, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Ett tillfälle för dig som är nyfiken och vill veta mer om vad som är på gång kring CoClass!

Syftet är:

  • att informera om det gångna året och att berätta om vad som på gång framöver.
  • att fånga upp erfarenheter och synpunkter från användare.
  • att presentera goda exempel av användare och mjukvaruleverantörer från året som gått.


Användardagen är kostnadsfri.

 

Det går fortfarande att anmäla sig till webbinariet via formuläret.

  


 

Anmälan webbinarium

CoClass användardag
 Välkomna!
 

Mikael Malmqvist
Chef CoClass
Svensk Byggtjänst

Klas Eckerberg
Systematikansvarig CoClass
Svensk Byggtjänst

Susann Kärnek
Redaktör CoClass
Svensk Byggtjänst