Webbinar Partneringboken

Tisdagen den 9 juni kl 14.00-14.45

Partnering – när hur och varför?
Den 9 juni klockan 14.00 svarar John Hane och Malin Österberg på Svensk Byggtjänsts redaktör, Viktor Ginners, frågor om samverkansformen partnering i vårt kostnadsfria webbinar.

När är partneringformen lämplig och när är den mindre lämplig? Hur ska ersättningsregler tillämpas?  Vad innebär kontraktsfrågor? Hur påverkas en organisation? Dessa och många fler frågor kommer att tas upp.

Ny bok i ämnet
John Hane som är en av landets mest namnkunniga advokater har tillsammans med managementkonsulten Malin Österberg under de senaste fem åren hållit en rad föreläsningar och utbildningar om partnering. Erfarenheterna från dessa utbildningar har nu resulterat i boken ”Partnering – när, hur och varför drivs samverkansentreprenader?”

Boken bygger även på betydande yrkesmässig erfarenhet från olika utsiktspunkter i partneringprojekt som de båda författarna har byggt upp under en flera år; John Hane i egenskap av entreprenadjurist/advokat och upphovsman till ett oräkneligt antal kontrakt från olika partneringprojekt, Malin Österberg som konsult med specialitet på ”mjuka” frågor som teambuilding och kommunikation med mera.
 
För vem?

Utfrågningen, liksom boken är avsedd att lägga sig på en grundläggande nivå och fungera som en manual för nybörjare i ämnet. Webbinariet ger även vägledning för mer erfarna praktiker – såväl byggherrar, representanter för byggföretag som för tekniska konsulter.

Som kund hos Svensk Byggtjänst har du nu en exklusiv möjlighet att delta i vårt webbsända event!

Anmäl dig redan idag.

partneringboken-lp.png
Om boken
Större bygg- och anläggningsprojekt innebär stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem.Anmälan

Webbinar den 9 juni kl 14.00-14.45
 

Malin Österberg
Foto: Fanny Löfgren

John Hane

Viktor Ginner