ABK 09 Konsultkontrakt - ladda ner

ABK 09 - Konsultkontrakt

Kontraktsformuläret är avsett att användas vid konsultuppdrag till löpande enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09.

Ladda ner formuläret "Konsultkontrakt (ABK 09)".

Länk till dokumentet skickas till din e-postadress.