Heldagskurs – Praktisk tillämpning av CoClass

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

Kursledare: Adam Goczkowski

 
Utbildningen går igenom:
  • Vilka hierarkier och regler som gäller för CoClass
  • Hur reglerna ska användas och skiljer sig åt för att din verksamhet ska kunna använda klassifikationssystemet optimalt
  • Hur aktuell struktur idag, med egna interna system, kan påverkar det praktiska arbetet negativt
  • Vilket kunskapsunderlag som behövs för att använda CoClass och vilken detaljeringsgrad som är nödvändig
  • Vad de olika begreppen betyder och innebär
 
Utbildningen riktar sig till:
  • Dig som arbetar i förvaltnings- och byggprocesser.
  • Dig som arbetar på en myndighet med byggverksamhet eller har tillsyn av verksamheter där byggplanering ingår
  • Dig som arbetar som fastighetsskötare eller bedriver verksamhet där du kommer i kontakt med byggd miljö
  • Dig som vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i CoClass

Program
08:30–09:00 Kaffe och registrering
 
09:00–10:00
Vad är CoClass?
 
10:00–11:00
CoClass i bygg- och förvaltningsprocesserna
 
11:00–12:00
Genomgång av CoClass Studio
 
12:00–12:45 Lunch
 
12:45–14:45
Praktisk övning – Byggdelar och dess uppbyggnad
Praktisk övning – CoClass Studio

 
14:45–15:00 Fika
 
15:00–16:00
CoClass i programvaror
 
16:00–16:30
Sammanfattning, frågor och utvärdering
   

Tid och plats
Stockholm 28 april, Bryggarsalen i Stockholm
 
Pris
6 900 kr + moms per person. Lunch och fika ingår.
 
Kursdokumentation:
Kursdokumentation ingår
 
Titta gärna på filmen "CoClass på tre minuter" innan din utbildning.
 
OBS! Medtag egen dator.
  
 
Anmälan Stockholm 28 april
 

För frågor eller mer information – kontakta oss gärna!
 
Varmt välkommen!