CoClass nyttjanderättsavtal (API)

CoClass_Kvarter_560x200.png

Vill du ha CoClass API?

Du får tillgång till CoClass API (integreringsgränssnitt) där du kommer åt CoClass-koder och även de CoClass Studio-strukturer du har tillgång till. Användning av CoClass i programvara för klassificering av varor, uppbyggnad av kalkylrecept, märkning av BIM-objekt eller i andra syften kräver att ett nyttjanderättsavtal tecknas med AB Svensk Byggtjänst. Detta gäller interna applikationer (inom ett företag) såväl som externa applikationer där licenser säljs till nyttjarens kunder.
  
CoClass API Bas 
Med CoClass API får ert företag tillgång till CoClass grundtabeller med klasser, termer och begrepp.
25 000 kr/företag och år
  
CoClass API Bas+ 1st CoClass Studio-licens 
Med CoClass API och en CoClass Studio-licens får ert företag tillgång till CoClass utökade tabeller med klasser, termer, begrepp och typer.
32 800 kr/företag och år
  

Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal!